O mnie

Adwokat Monika Kocielnik

Nota biograficzna

Adwokat Monika Kocielnik jest absolwentką prawa na wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. Odbyła aplikację adwokacką w Kujawsko – Pomorskiej Izbie Adwokackiej w Toruniu. Egzamin zawodowy złożyła z wynikiem bardzo dobrym, otrzymując wyróżnienie dziekana Okręgowej Rady Adwokackiej w Toruniu. 

Adwokat Monika Kocielnik od 2018 roku zajmuje się świadczeniem pomocy prawnej dla klientów. Od 2021 roku prowadzi własną kancelarię adwokacką, przede wszystkim  specjalizując się w sprawach rodzinnych, cywilnych oraz karnych. 

Wykonywanie zawodu adwokata jest jej pasją, a sukces klientów i satysfakcja z wykonywanej pracy stanowią motywację do dalszego rozwoju. W swojej działalności stawia na budowanie relacji z klientem poprzez bezpośredni kontakt oraz rzetelną obsługę prawną.

Adwokat Monika Kocielnik aktywnie uczestniczy w życiu samorządu zawodowego. W 2019 roku zajęła I miejsce w Izbowym Konkursie Krasomówczym. Obecnie jest członkiem Komisji Sportu i Integracji Środowiskowej przy Okręgowej Radzie Adwokackiej w Toruniu.