O mnie

Adwokat Monika Kocielnik

Nota biograficzna

Adwokat Monika Kocielnik wpisana jest na listę adwokatów Izby Adwokackiej w Toruniu pod numerem TOR/ADW/571. Jest absolwentką prawa na wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. Odbyła aplikację adwokacką w Kujawsko – Pomorskiej Izbie Adwokackiej w Toruniu. Egzamin zawodowy złożyła z wynikiem bardzo dobrym, otrzymując wyróżnienie dziekana Okręgowej Rady Adwokackiej w Toruniu. 

Od 2018 roku zajmuje się świadczeniem pomocy prawnej dla klientów. Od 2021 roku prowadzi własną kancelarię adwokacką, przede wszystkim  specjalizując się w sprawach rodzinnych, cywilnych oraz karnych. 

Adwokat Monika Kocielnik prowadzi kancelarię adwokacką w Toruniu, jednakże świadczy usługi na terenie całej Polski, ze szczególnym uwzględnieniem województwa kujawsko-pomorskiego oraz mazowieckiego. 

Adwokat Monika Kocielnik aktywnie uczestniczy w życiu samorządu zawodowego. W 2019 roku zajęła I miejsce w Izbowym Konkursie Krasomówczym. Obecnie jest członkiem Komisji Sportu i Integracji Środowiskowej przy Okręgowej Radzie Adwokackiej w Toruniu.